הצלחות עדכניות

החתך באצבע גרם לשיתוק בשתי הרגלים - העובד פוצה במליונים