הצלחות עדכניות

תאונות עבודה

חזרה >
 תאונות רבות מתרחשות במקומות עבודה. המסוכנים שבמקומות העבודה הם אתרי בנייה או מפעלים שבהם מכונות או חומרים מסוכנים. באתרי בניה נפגעים עובדים רבים עקב נפילת העובד מקומה גבוהה, מפיגום, מסולם או זריקת חפצים כבדים מגובה על העובד, החלקה, נפילה לבור, פגיעה מעגורן, פגיעה מחומרי בניה ועוד. במפעלים בהם מכונות או חומרים מסוכנים עלול עובד להיפגע ממכונה בלתי מגודרת, נפילה מסולם, החלקה על רצפה שמנונית, התחשמלות, פגיעה בשמיעה עקב רעש, מגע בחומר מסוכן, שאיפת חומר מסוכן, שריפה, התפוצצות ועוד. תאונות עבודה עלולות להיגרם גם במקומות מסוכנים פחות כגון במשרד (התחשמלות, נפילה, החלקה וכו'). בכל קבוצת התאונות מסוג זה יש להוכיח רשלנות כדי לזכות בפיצויים.

עצה שימושית: יש לעדכן את המעביד כמה שיותר מהר לאחר קרות התאונה במלוא הפרטים לגביה, כדי למנוע מצב שלאחר מכן יכחיש המעביד את עצם התקיימותה. יש למלא בטופס ב.ל 250 שנועד לצורך קבלת טיפול רפואי תיאור מדויק של התאונה – אם למשל מדובר בהחלקה על כתם שמן בזמן יציאה ממכונית יש לכתוב את מלוא הפרטים, ולא להסתפק בתיאור "החלקתי במקום העבודה"). התאמה בין כל הגרסאות שנמסרו בקשר לתאונה מסייעת לקידום התיק בבית המשפט ויכולה לקצר באופן משמעותי את ההליכים המשפטיים.


חזרה >