הצלחות עדכניות

תאונות בים, בבריכה, בטיולים, במתקני משחקים

חזרה >
 בכל האתרים הנ"ל מצויות סכנות רבות, הגורמות לתאונות כמו: טביעה, קפיצה למים רדודים, החלקה, נפילה מגובה, מתקנים בלתי תקינים ועוד - על מנת לזכות בפיצויים יש צורך להוכיח רשלנות של האחראים.


חזרה >