הצלחות עדכניות

תאונות ברחוב, בקניון, בבניין

חזרה >
 נפילות עקב פגם במדרכה, עקב פגם במדרגות, עקב החלקה על חומרי ניקוי, עקב פגם בבניה כמו העדר מעקה או מעקה רופף, מבנה לקוי של מדרגות – כל אלה תאונות נפוצות בהן יש צורך בהוכחת רשלנות של האחר, כדי לזכות בפיצויים.
עצה שימושית - צלמו את מקום האירוע מיד לאחר קרות המקרה - אם יתוקן המפגע תשמר בידכם הוכחה לקיומו.
        


חזרה >