הצלחות עדכניות

איכות סביבה – קרינה, חומרים מסוכנים

חזרה >
 פגיעות ומחלות קשות עלולות להיגרם כתוצאה מקרינה אלקטרומגנטית (כגון: אנטנות), קרינה גרעינית, דליפת חומרים מסוכנים, מפגעי ריח ורעש, פסולת תעשייתית, חומרים מסוכנים המחלחלים לקרקע, זיהום מים, ועוד. במקרים אלה עלולים להיפגע אף מספר רב של אנשים – יש להוכיח רשלנות של גורם הנזק על מנת לזכות בפיצויים.
איכות סביבה – קרינה, חומרים מסוכנים

חזרה >