הצלחות עדכניות

תאונות עקב עבודה לקוייה, חומרים לקויים

חזרה >
 עבודת בעלי מקצוע בבית או באתר בניה כרוכה בהכרח בסכנות. לעיתים חוסר זהירות של בעל מקצוע יכול לגרום לנזק רב לרכוש או לגוף. לאחרונה טיפל משרדנו בתביעה שהוגשה ע"י טכנאי חברת הכבלים, אשר התחשמל ונפגע קשות במהלך התקנת צלחת לווין  בבית מרשתנו. למזלה של מרשתנו, הדירה בה מתגוררת בוטחה כנגד כל הסיכונים ע"י חברת ביטוח, כך שהפיצוי לתובע, ככל שייפסק כזה, ישולם ע"י המבטחת ולא ע"י בעלת הדירה.
מקרה אחר המטופל במשרדנו הוא תביעתו של מתקין מזגנים אשר התחשמל ולקה בליבו במהלך תיקון מערכת מיזוג אוויר בלתי תקינה.
דוגמאות נוספות למקרים המטופלים ע"י משרדנו  - 
- שריפת משרדים ברמת גן, כתוצאה מבניה לא תקנית ואחסון לקוי של חומרים מסוכנים.
- נזקי הצפה הנובעים מתחזוקה לקויה של מערכת קולטני מים עירונית שפגעו בעבודות תשתית במהלך הקמת כביש 431.
- הצפת משרדים עקב תקלה במערכת הביוב של עיריית תל אביב.
- נזק לחנות בגדים בתחנה המרכזית, כתוצאה מנזקי עשן ופיח.חזרה >