הצלחות עדכניות

פיצויים עבור התעללות מינית – ניצול מיני

חזרה >
 התעללות מינית, ניצול מיני, הטרדה מינית, מהווים עילה לתביעת פיצויים. לעתים מעשים אלה מתבצעים בתוך מוסד כגון: בית חולים, בית ספר, פנימיה וניתן לתבוע גם את המוסד אם התרשל בפיקוח וכו'.

משרדנו ייצג את "הנאנסת משומרת" בתביעתה לפיצויים כנגד האנסים והקיבוץ - מטעמי צנעת הפרט לא ניתן לפרט מהו ההסדר הכספי שהושג בסופו של יום.


משרדנו ייצג גם צעיר, בתביעת הפיצויים שלו בגין מעשי אונס שבוצעו בו בפנימיה - בתביעה זו הושג סכום פיצויים של מליוני ש"ח.

פיצויים עבור התעללות מינית – ניצול מיני

חזרה >