הצלחות עדכניות

ביטוח לאומי

חזרה >
ייצוג משפטי בענייני ביטוח לאומי נחוץ בעיקר בנוגע לתאונות עבודה ומחלות מקצוע, ולעתים גם בנוגע לעניינים אחרים כגון שירותים מיוחדים, נכות כללית, וניידות.

לעתים, המוסד לביטוח לאומי מסרב להכיר בתאונה כתאונת עבודה או במחלה כמחלת מקצוע כאשר הוא חולק על עצם התרחשות האירוע או על הקשר שלו לעבודה והשפעת העבודה על הארוע (לרבות במקרים של התאבדויות, התקפי לב, ארועים מוחיים, מחללות נפש ועוד) – במקרים אלה אין מנוס מלפתוח בהליך בפני בית הדין לעבודה.

עניינים אחרים המחייבים לעתים ייצוג משפטי הם הליכים של קביעת הנכות בועדות הרפואיות - בעניינים אלה רשאי עורך הדין להופיע בפני הועדות הרפואיות ולעתים, אף בהם, יש לפתוח בהליך בבית הדין לעבודה.  

עצה שימושית - הגישו את התביעה לדמי פגיעה לאחר תאונה כמה שיותר מהר. איחור בהגשת התביעה לדמי פגיעה עשוי לשלול זכאותכם לדמי הפגיעה.

 
ביטוח לאומי

חזרה >