הצלחות עדכניות

ליקויי בנייה

חזרה >
 נזקי רכוש (ואף נזקי גוף) נגרמים לעתים עקב ליקויי בניה, ומחייבים תביעה נגד כל האחראים לאותם ליקויים, לרבות כנגד עיריות, ועדות תכנון ובניה, קבלנים וקבלני משנה ועוד.
מעבר לתביעת הנזקים הישירים כתוצאה מליקויי הבניה, ניתן לתבוע גם החזר הוצאות בגין דיור חלופי (בתקופת התיקונים) וכן לדרוש פיצוי בגין עוגמת נפש.
     
חזרה >