הצלחות עדכניות

אחריות מקצועית

חזרה >
 נזקי רכוש (ואף נזקי גוף) נגרמים כתוצאה מהפרת אחריות מקצועית של בעלי מקצוע שונים כגון: מהנדסים, אדריכלים, מודדים, עורכי דין, רואי חשבון, ואף עיריות, ועדות תכנון ובניה ועוד – אם בעל המקצוע התרשל, ניתן לתבעו לפיצויים עבור הנזק שגרם עקב רשלנותו.


חזרה >