הצלחות עדכניות

תשלום תכוף של 150,000 ש"ח לנפגע תאונת דרכים