הצלחות עדכניות

חברת הביטוח תממן את מלוא טיפוליה הנפשיים של נפגעת ת.ד