הצלחות עדכניות

תביעת מבוטח עבור נזקי רכוש בדירה/מפעל/משרד

חזרה >
 לעתים, מסרבת חברת הביטוח להכיר בחבותה לשלם עבור נזקי רכוש של מבוטחה כגון: פריצה, שריפה, שטפון וכיוצ"ב וזאת בטענות שונות כגון: אי כיסוי ביטוחי לארוע, אי מילוי תנאי הגנה הקבועים בפוליסה, הסתרת פרטים, ארוע מבויים שנעשה במתכוון, תרמית באשר להיקף הרכוש שניזוק ועוד. לעתים, המחלוקת הינה רק באשר לגובה הפיצוי. תקופת ההתיישנות בתביעות אלו (להבדיל מן התביעות בגין נזקי גוף) הינה 3 שנים בלבד, ועל כן יש להקפיד להגיש את התביעה בתוך תקופת ההתיישנות.

חזרה >